Meetings

Annual General Meeting (AGM) – Wednesday, May 22, 2024 at 15:30 (EST)  | 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) – Mercredi, le 22 mai 2024 à 15h30 (HAE)

Special General Meeting (SGM) – Tuesday, August 29 2023  |  Assemblée générale extraordinaire (AGE) – Mardi, 29 août 2023

Annual General Meeting (AGM) – Tuesday, November 29 2022  |  L’Assemblée générale annuelle (AGA) – Mardi, 29 novembre 2023